lunedì 13 settembre 2021

Agenda DX 13/09/2021

ANNIVERSARIO EMITTENTI
KIML, Wyoming 740 Khz (1957)
WNLC, Connecticut 580 Khz (1936)
Magic, Gran Bretagna 1161 Khz (1993)
Classic Gold, Gran Bretagna 1278-1530 (1993)
TWR, Bonaire 800 Khz (1964)
Radio Nederland, Bonaire 6020 Khz (1964)