domenica 30 luglio 2017

SWLDXBulgaria News, July 30-part 2

ARMENIA(non)   Radio MiAmigo International via Shortwaservice Yerevan on July 30
1700-1900 on 11845 ERV 100 kW / 305 deg to WeEu English/German/Dutch, weak/fair:
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/radio-miamigo-international-via.html

BELGIUM(non)    Reception of Radio Xoriyo Ogaden via TDF Issoudun on July 30
1600-1630 on 17870 ISS 250 kW / 130 deg to EaAf Somali Mon/Fri via Alyx&Yeyi
Transmission is jammed by Ethiopia with strong white noise digital jamming
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-radio-xoriyo-ogaden-via_30.html

GERMANY(non)   Reception of Voice of Oromo Liberation via MBR Nauen on July 30
1700-1730 on 15420 NAU 100 kW / 139 deg to EaAf Afan Oromo Wed/Fri/Sun, strong
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-voice-of-oromo-liberation_30.html

GERMANY(non)   Reception of BVBroadcasting via MBR Nauen on July 30
1815-1830 on  9635 NAU 250 kW / 125 deg to WeAs English Sun, strong
1830-1915 on  9635 NAU 100 kW / 129 deg to N/ME English Sun, strong
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-bvbroadcasting-via-mbr_30.html

GERMANY(non)   Pan American Broadcasting PAB via MBR Nauen on July 30
1930-2000 on  9515 NAU 250 kW / 155 deg to NoAf English Sun, powerful
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/pan-american-broadcasting-pab-via-mbr.html

INDIA   Unscheduled transmission of All India Radio on 11560 kHz, July 30
1530-1546 on 11560 BGL 500 kW / 325 deg to WeAs English, unscheduled px, after
1315-1530 on 11560 BGL 500 kW / 325 deg to WeAs Dari/Pashto, as scheduled A-17
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/unscheduled-transmission-of-all-india.html

SECRETLAND(non)   Pan American Broadcasting via SPL Secretbrod, July 30
1430-1445 on 15205 SCB 100 kW / 090 deg to SoAs English Sun, very good:
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/pan-american-broadcasting-via-spl_30.html

SECRETLAND(non)   Reception of From the Isle of Music via SPL Secretbrod, July 30
1500-1600 on  9400 SCB 100 kW / 030 deg to EaEu Eng/Spa Sun plus 2nd hx 18800 kHz
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-from-isle-of-music-via-spl_30.html

SECRETLAND(non)   Reception of IRRS R.Santec The Word via SPL Secretbrod on July 30:
1459-1500 on 15190 SCB 100 kW / 090 deg to SoAs English Radio Habana Cuba/radiohc.cu
1500-1530 on 15190 SCB 100 kW / 090 deg to SoAs Eng/Ger Sun The Cosmic Wave, strong:
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-irrs-rsantec-word-via-spl_30.html

U.K.(non)   Reception of FEBA Radio via BaBcoCk Yerevan on July 30:
1730-1800 on  7510 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Silte, fair to good
http://swldxbulgaria.blogspot.bg/2017/07/reception-of-feba-radio-via-babcock_30.html

--

73!
Ivo Ivanov

QTH: Sofia, Bulgaria
Equipment: Sony ICF-2001D 30 m. long wire
Web: http://swldxbulgaria.blogspot.com