venerdì 21 ottobre 2016

B16 schedule: Radio Pilipinas

0200-0330 on 15640 PHT 250 kW / 270 deg to N&ME English/Tagalog
0200-0330 on 17700 PHT 250 kW / 283 deg to N&ME English/Tagalog
0200-0330 on 17820 PHT 250 kW / 270 deg to N&ME English/Tagalog
1730-1930 on  9925 PHT 250 kW / 283 deg to N&ME Tagalog/English
1730-1930 on 12120 PHT 250 kW / 283 deg to N&ME Tagalog/English
1730-1930 on 15190 PHT 250 kW / 283 deg to N&ME Tagalog/English