domenica 21 luglio 2013

Additional transmissions of Brother Stair

USA(non)   Additional transmissions of Brother Stair TOM:  1400-2300 on  9955 RMI 050 kW / 160 deg to Cuba English Mon-Fri  1500-1900 on  9955 RMI 050 kW / 160 deg to Cuba English Sun  1600-2100 on  9955 RMI 050 kW / 160 deg to Cuba English Sat  1800-2200 on  9700 SCB"hidden transmitter site" English  1900-2100 on 11850 SCB"hidden transmitter site" English

--
Ivo

QTH: Sofia, Bulgaria
Equipment: Sony ICF-2001D 30 m. long wire